021-86036228 - 021-86036213 - 021-88800965 - 021-88800966

حمل زمینی

شرکت همارسان با بکارگیری از وسائط نقلیه مانند نیسان و ایسوزو و کامیون و سایر ماشین های سنگین در زمینه خدمات حمل و نقل زمینی فعالیت دارد.

Super User

Ms. Abdollahpour

وب سایت: www.postesari.com

درباره ما

دقت , سرعت ,امنیت با همارسان

address: Unit 4 - First Floor - No. 44 - Western shadab - Street Gharan - square Ferdowsi

آدرس: میدان فردوسی - خیابان قرنی - خیابان شاداب غربی - پلاک 44 - طبقه اول - واحد 4

021-88800966 - 021-88800965

021-86036228 - 021-86036213

021-86036957 :Tracking

info@postesari.com

postesari@gmail.com

گالری تصاویر

Top of Page