021-86036228 - 021-86036213 - 021-88800965 - 021-88800966

حمل دریایی

 

 حمل دریایی

در شرایطی که مدت زمان رسیدن کالا برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست، شما میتوانید از سرویس حمل دریایی همارسان استفاده نمایید.


همارسان با به کارگیری بهترین خطوط دریایی و قیمتهای رقابتی با توجه به ارتباط قوی و دانش حمل کلیه امور گمرکی محموله در مبدا را انجام و تا بندر مورد درخواست و یا پس از ترخیص در درب محل تحویل می نماید.

 

  • حمل دریایی از درب محل فرستنده به درب محل گیرنده
  • حمل دریایی از درب محل فرستنده تا بندر مقصد
  • حمل دریایی از بندر مبدا تا بندر مقصد
Super User

Ms. Abdollahpour

وب سایت: www.postesari.com

درباره ما

دقت , سرعت ,امنیت با همارسان

address: Unit 4 - First Floor - No. 44 - Western shadab - Street Gharan - square Ferdowsi

آدرس: میدان فردوسی - خیابان قرنی - خیابان شاداب غربی - پلاک 44 - طبقه اول - واحد 4

021-88800966 - 021-88800965

021-86036228 - 021-86036213

021-86036957 :Tracking

info@postesari.com

postesari@gmail.com

گالری تصاویر

Top of Page